Dokument‎ > ‎

Policydokument


Denna sida innehåller policydokument som rör


Värdegrund samt nya policydokument

POLICY vid Sexuella trakasserier

INTEGRITETSPOLICY

Policydokument för VAIS-torpet

Dokumentet som är under arbete finns att hämta här


Etik och moral samt Jämställdhet och Integration

Växjö AIS är en flersektionsförening med både elit- och breddidrott. I flertalet av sektionerna är verksamheten inriktad mot att i första hand ge ungdomar och vuxna tillfällen till fysisk aktivitet där hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande även om prestation och tävlings-resultat tjänar som en sporre. Vi vill bedriva vår verksamhet så att medlemmarna kan ställa sig bakom följande policydokument.

  • Att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning får delta. 
  • Att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att kamratskap, respekt, hänsyn och rent spel är vägledande 
  • Att vi arbetar mot alla former av mobbning, rasism och sexuella trakasserier 
  • Att de som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för verksamheten 
  • Att kvinnor och män, flickor och pojkar ges lika möjligheter att delta i verksamheten 
  • Att arbeta för att såväl kvinnor som män är representerade i styrelser och kommittéer 
  • Att arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika möjligheter att medverka 
  • Att skapa möjligheter för funktionshindrade att kunna delta i verksamheten 


Alkohol- och drogpolicy

Allmänna Riktlinjer

Denna Alkohol- och drogpolicy beskriver hur vi vill ha det i vår förening. Vi arbetar aktivt för att skapa miljöer för att alkohol, dopning, droger och tobak inte ska förekomma i vår förening. Droger i olika former är negativt för idrotten. Vi ställer oss bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt att senarelägga ungdomars alkoholdebut. En medlem som bryter mot föreningens Alkohol– och drogpolicy ska vi hjälpa genom att prata med och inte om medlemmen. Avsteg ifrån Alkohol- och drogpolicyn anmäls omedelbart till huvudstyrelsen som avgör vidare åtgärder. Varje år ses vår Alkohol- och drogpolicy över och revideras om det behövs.

Ledare

Som ledare är man en förebild och ska föregå med gott exempel. Man har ett ansvar mot barn och ungdomar i föreningen. Man ska informera barnen och ungdomarna om föreningens alkohol- och drogpolicy. Vi tar upp innehållet i föreningens alkohol- och drogpolicy på våra ledarutbildningar.

Barn/ungdomar

För barn och ungdomar under 18 år gäller nolltolerans för alkohol. Doping och droger får aldrig förekomma på våra träningar, träningsläger eller tävlingar.

Föräldrar/Andra vuxna

Föräldrar ska informeras om innehållet i föreningens alkohol- och drogpolicy. Om barn eller ungdomar bryter mot föreningens alkohol- och drogpolicy skall föräldrarna informeras. Våra idrottsstjärnor ska föregå med gott exempel och har ett ansvar mot barn och ungdomar. Vi har nolltolerans för alkohol, dopning och droger i samband med tävlingar, träningar och träningsläger. När man har klubbdräkten på sig representerar man klubben och det innebär att vara en god representant för klubben, både under och vid sidan av idrottsaktiviteten.

Vais-torpets lokaler

Vi har rökfria lokaler. Ingen försäljning av alkoholhaltiga drycker får förekomma vid träningar, tävlingar eller vid läger på torpet.

Ċ
Webmaster B,
16 okt. 2018 11:26
Comments