Dokument‎ > ‎

Värdegrund och policydokument


Denna sida innehåller värdegrunder för Växjö AIS och uppdaterade policydokument som rör:
Policy vid sexuella trakasserier


 VÄRDEGRUND för VÄXJÖ AIS


 1. Gemensamma basala värdeparametrar

Växjö AIS är en flersektionsförening med både elit-och breddidrott. I flertalet av sektionerna är verksamheten inriktad mot att i första hand ge ungdomar och vuxna tillfällen till fysisk aktivitet där hälsa, trivsel och välbefinnande är norm-givande även om prestation och tävlingsresultat är en bra sporre. Vi vill bedriva vår verksamhet så att medlemmarna kan ställa sig bakom våra policys.    


 2. Mångkulturellt samhälle

Vi har alla olika bakgrund både ekonomiskt, etniskt, religiöst, sexuellt och kulturellt men i samhället och i vår förening möts vi alla på samma spelplan.
Vi bidrager till integration och samförstånd genom kunskap och respekt för varandra.


 3. Demografiska utmaningar

Den ideelle idrottsledaren börjar bli en bristvara i vårt samhälle, den generation som naturligt växte upp med folkrörelsearbete behöver successivt lämna över sina uppdrag till yngre krafter. Denna inskolning bör gå stegvis och medvetet genom uppmuntran och stöd till de yngre.


 4. Livslångt motionerande

Inom utbildningsvärlden har man länge använt begreppet ”livslångt lärande” och lika självklart som att vi hela livet ska förkovra oss. Lika självklart borde det vara att målmedvetet arbeta med sin fysiska hälsa. Med denna motivering är vi måna om att alla ålderskategorier kan deltaga i våra olika aktiviteter.

    
 5. Kulturell verksamhet

Kultur är till för alla i vårt samhälle både stad och landsbygd, både gamla och unga, både bemedlade och obemedlade. Vår uppgift är att driva vår klubbstuga VAIS-torpet – ett före detta dagsverkstorp som ett levande monument från svunna tider. Informera om dess historia samtidigt som det är vår klubbstuga och ett centrum för det rörliga friluftslivet i Växjö - dit alla är välkomna. Våra tips-promenader med en obruten svit sedan starten 1949 – håller igång Växjöborna till både knopp och kropp.

            
 6. Personer med funktionshinder

Vår förening ska var öppen för alla. Män – kvinnor, elit – motionärer och naturligtvis även personer med olika former av funktionshinder. Vårt mål är att anpassa vår klubbstuga och våra verksamheter så även personer med olika funktionshinder kan deltaga i våra verksamheter.

     
 7. Folkhälsa och hållbar utveckling

Vi är en förening där miljö/ekologi/ekonomi är viktigt för oss såväl i globalt perspektiv som i det lilla. Och i detta mål med en hållbar utveckling bakar vi också in folkhälsan. Folkhälsan att äta rätt, att röra på sig och på olika sätt vara aktiv livet ut.KRISPLAN

Vi överträdelse eller handlande som inte stämmer med föreningens stadgar, värdegrund eller policydokument meddela föreningsstyrelsen (ordförande) omgående.


Uppdatering och översyn

Vid de olika sektionernas årsmöten i januari-månad repeteras och görs
eventuella justeringar av stadgar, värdegrund och policydokument, beslut vid föreningsårsmötet i slutet av februari.
Ċ
Börje Johnsson,
1 jan. 2019 08:39
Ċ
Börje Johnsson,
1 jan. 2019 08:39
Ċ
Börje Johnsson,
1 jan. 2019 08:40
Ċ
Börje Johnsson,
1 jan. 2019 08:40
Ċ
Börje Johnsson,
26 okt. 2019 05:51
Ċ
Börje Johnsson,
1 jan. 2019 08:40
Ċ
Börje Johnsson,
1 jan. 2020 10:16
Ċ
Börje Johnsson,
9 apr. 2019 13:06
Comments