Senaste aktivitet på webbplatsen

3 feb. 2019 06:44 Andreas Larsson har skapat Vais-medlem för 2019 är tillgänglig
3 feb. 2019 06:41 Andreas Larsson redigerade VAIS-Medlem
3 feb. 2019 06:41 Andreas Larsson har bifogat Vais_Medlem_2019.pdf till VAIS-Medlem
3 jan. 2019 08:03 Börje Johnsson redigerade Värdegrund och policydokument
1 jan. 2019 09:08 Börje Johnsson redigerade Dokument
1 jan. 2019 08:54 Börje Johnsson redigerade Policydokument
1 jan. 2019 08:53 Börje Johnsson redigerade Policydokument
1 jan. 2019 08:40 Börje Johnsson har bifogat Policydokument etik och moral samt jämställdhet och integration.pdf till Policydokument
1 jan. 2019 08:40 Börje Johnsson har bifogat Policy vid sexuella trakasserier.pdf till Policydokument
1 jan. 2019 08:40 Börje Johnsson har bifogat Integitetspolicy.pdf till Policydokument
1 jan. 2019 08:40 Börje Johnsson har bifogat Förslag_plan och policy mot doping.pdf till Policydokument
1 jan. 2019 08:40 Börje Johnsson har bifogat Anläggningspolicy.pdf till Policydokument
1 jan. 2019 08:39 Börje Johnsson har bifogat Alkohol och dropgpolicy.pdf till Policydokument
1 jan. 2019 08:39 Börje Johnsson redigerade Policydokument
1 jan. 2019 08:38 Börje Johnsson har tagit bort bilagan VAIS-värdegrund.pdf från Policydokument
8 dec. 2018 11:13 Börje Johnsson redigerade Årsmöte 2019
8 dec. 2018 11:01 Börje Johnsson har tagit bort VAIS årsmöte 2018
8 dec. 2018 11:01 Börje Johnsson har tagit bort bilagan LGA.png från VAIS årsmöte 2018
8 dec. 2018 11:01 Börje Johnsson har tagit bort bilagan LGA small.png från VAIS årsmöte 2018
8 dec. 2018 10:59 Börje Johnsson har bifogat årsmöte2.png till Årsmöte 2019
8 dec. 2018 10:59 Börje Johnsson har skapat Årsmöte 2019
16 okt. 2018 11:44 Webmaster B har tagit bort Årsavgifter 2017
16 okt. 2018 11:34 Webmaster B redigerade Policydokument
16 okt. 2018 11:33 Webmaster B redigerade Policydokument
16 okt. 2018 11:32 Webmaster B redigerade Policydokument

äldre | nyare