Historik

Vår omvärld stod i brand vid tiden för VAIS bildande 1941. Två av VAIS pionjärer, Engbert Heidenmark och Georg Björlund, var trots detta fulla av entusiasm över sin idé: Att utveckla idottsrörelsen i Växjö. De första grenarna som föreningen tog upp var gång, cykel och orientering. I dessa har VAIS skördat stora framgångar genom åren. 1943 arrangerade vis SM i gång där VAIS eget juniorlag blev mästare. Många ledare har sedan genom åren med ideellt arbete utvecklat föreningen, sportsligt såväl som ekonomiskt. 

Idag är Växjö AIS ett välkänt begrepp bland allmänhet och på olika idottsarenor. Till grund för vårt arbete ligger den berömda VAIS-andan, vi kräver inga idrottsliga stordåd. Vi vill att alla ska trivas oavsett prestationer, unga som gamla, och vi hälsar alla hjärtligt välkomna till vår förening.

VAIS-torpet

Vår älskade klubblokal i Fyllerydsskogen är navet i vår verksamhet. Torpet var förr ett dagsverkstorp under Östrabo, som vi köpte av biskopen redan 1958. Vi arbetar ständigt för att torpet skall vara en angenäm samlingsplats, både för medlemmar och allmänhet.


Vais sektioner och årsmöten genom tiderna

Vais styrelsemedlemmar genom åren

Vais antal medlemmar genom åren