Adresser till sektionerna

DRAGKAMPSEKTIONEN

Adress Ordförande

Hemsida: www.vaisdragkamp.se

Ordförande
Stefan Davidsson, 073-441 63 01
Pär Lagerkvists väg 11F, 352 43 Växjö
stefandavidsson@outlook.com

Sekreterare
Katarina Denborg, 070-214 41 35

Kryssvägen 6, 352 55 Växjö

denborgkatarina@gmail.com

Kassör
Rickard Johansson, 0722-20 91 01
Ramsjö 114, 362 98 Älmeboda
kjr.johansson@telia.com

Ledamot
Roger Denborg, 070-440 30 97
Kryssvägen 6, 352 55 Växjö
vmproger@gmail.com

Ledamot
Emelie Persbjer, 076-3275099
Storgatan 13, 34250 Vislanda
emelie.persbjer@gmail.com


Suppleant
Finn Johansson, 076 336 60 01
Allmogevägen 118 lgh 1103, 352 53 Växjö
finn.johansson22@gmail.com

Suppleant
Maria Borghem, 0705-53 36 86
Kantorsvägen 6F, 352 73 Växjö
borghem74@hotmail.com

 

ORIENTERINGSSEKTIONEN

Adress Kassör

e-post vais.orientering@gmail.com

Hemsida:

Ordförande
Lars-Göran Ahl, 0734-15 66 61
Tegnérgatan 1 A, 352 34 Växjö
lars.goran.ahl@gmail.com

Vice ordförande
Arne Berggren, 070-467 08 75
Apelvägen 5 E, 352 43 Växjö
arne.berggren@gmail.com

Sekreterare
Helen Åkesson, 0709-88 56 34
Mandelvägen 8, 352 44 Växjö
helen_akesson@yahoo.com

Kassör
Arne Lundblad, 0470-654 71
Lidvägen 10, 352 49 Växjö
lundblad.arne@telia.com

Ledamot
Nils Karlsson, 0477-312 73
Ängsvägen 30, 362 31 Tingsryd
047731273@telia.com

Ledamot
Conny Berggren, 076-801 11 25
Frövägen 36, 362 31 Tingsryd

Ledamot
Bengt Henriksson, 0477-192 40
Hollstorp Ekbacken, 355 91 Växjö
henikssn@gmail.com

Suppleant
Eva Tollstern, 0470-656 98
Arabygatan 54, 352 36 Växjö
evto315@gmail.com

Suppleant
Thorwald Fransson, 073-086 02 15
Husabyvägen 19
342 51 Vislanda
thorwald.fransson@gmail.com


BÅGSKYTTESEKTIONEN

Adress Ordförande

Hemsida:   www.vaisbagskytte.se

Ordförande
Lennart Löwström, 070-516 31 03
Mossvägen 7, 363 34 Tjureda
skarbylund@hotmail.com

Sekreterare
Börje Johnsson, 0707-32 50 70
Tvärgatan 4, 352 31 Växjö
borje.johnsson@gmail.com

Kassör 
Mats Andersson, 0708-76 76 36
mats.e.andersson@gmail.com

Ledamot
Dan Petersson, 070-542 84 91
Pilgatan 12B, 352 26 Växjö
dp.konsult@telia.com

Ledamot
Adrian Cerps


GÅNGSEKTIONEN

Adress Sekreteraren

Hemsida: gang.vais.se

Ordförande
Christer Svensson, 076-304 22 23
Håkan Sjögrens v. 9B, 352 39 Växjö
christersvensson691215@gmail.com

Sekreterare
Fredrik Svensson, 0704-97 83 09
Stallvägen 1, 342 35 Alvesta
fredrik.svensson1@tele2.se

Kassör
Jörgen Karlsson, 0470-275 02
Håkan Sjögrens v. 5 B, 352 39 Växjö
karjor66@hotmail.com

Ledamot
Monica Svensson, 0470-842 63
Väderkvarnsbacken 85, 352 56 Växjö
monicasvensson@telia.com

Ledamot
Eva-Maria Pap
Hasselstigen 13 A, 352 43 Växjö

Suppleant
Måd Thorssell, 0735-20 26 55
Liedbersgatan 35, 352 32 Växjö
mad.thorssell@gmail.com


Suppleant
Ingvar Nilsson, 076-268 75 04

Klostervägen 2 A, 432 35 Varberg
ingvar33@hotmail.com 

 

SKID- OCH LÖPSEKTIONEN

Adress VAIS-torpet

Hemsida: skidor.vais.se

Ordförande
Maria Fogelström Karlsson, 070-467 67 67
Fortunavägen 19, 352 43 Växjö
maffog@gmail.com

V. ordförande
Linnea Christiansen, 072-201 55 48

Andvägen 19, 352 42 Växjö

linnea.christiansen@gmail.com

Sekreterare
Åsa Brohlén, 070-539 12 83
Skeppsvägen 7, 352 55 Växjö
asa.brohlen@vaxjo.st

Kassör
Per Järgren, 070-238 81 54
Svanvägen 8, 352 54 Växjö
per.jargren@gmail.com

Ledamot
Håkan Korsberg, 070-5870801
Hagadalsvägen 22, 352 46 Växjö
hakan.korsberg@telia.com

Ledamot
Kristin E Karlsson, 070-388 54 20

Österleden 58 B, 352 42 Växjö

kristinkarlsson@live.se

Ledamot
Torbjörn Lundholm

Suppleant
Göran Sjöbeck, 0706-59 40 79
Lillestadsvägen 35, 352 43 Växjö
goransjobeck@hotmail.com

Suppleant
Ola Fogelström Karlsson, 070-758 17 44
Fortunavägen 19, 352 43 Växjö
ola@witab.nu

Suppleant
Mats Svensson

Suppleant
Mats Dahlqvist, 073-180 38 05

Kaptensgatan 8, 352 35 Växjö

matsjuno4@gmail.com