Stadgar

VAIS stadgar finns som ett pdf dokument. Du kan hämta dokumentet med denna länken eller läsa dokumentet nedan.

VAIS-Stadgar.pdf